Bijzondere verrichtingen

Keren d.m.v. een halve draai

Achteruit parkeren in een parkeervak rechts

Vooruit parkeren in een parkeervak links

Vooruit parkeren in een parkeervak rechts

Keren op een niet te brede rijbaan d.m.v. 3 keer steken

Recht achteruit rijden

Bocht achteruit naar rechts

Parkeren in file achterwaarts rechts

Hellingproef vooruit

Ontwerp en realisatie: Refreshed